Ilm martabasi — martabalarning zo‘ridir, degan gap shubhasiz to‘g‘ri. Qaysi yerda ilmu ma’rifat kuchli bo‘lsa, o‘sha yer — baxt maskani,  omad xazinasidir. Bilim izlanish, o‘qib-o‘rganish hamda takrorlash mevasi. Egallangan har qanday bilim takrorlab turilmasa, unitilib ketishi mumkin. Takrorlash bilan bir qatorda uni sinovdan o‘tkazib turish ayni kerakli bosqich...