“Registon” LC: 72-oylik imtihon natijalari bilan tanishing!

“Registon” LC: 72-oylik imtihon natijalari bilan tanishing!

Insoniyat ilmni o‘rganish orqaligina hosil qiladi. O‘rganish esa kishining tafakkuri narsa va hodisotlarga kuchi yetganicha aniqlik kiritishidir.

Odam bolasi yaratilgandan boshlab ilmni to‘xtovsiz ravishda o‘rganadi. “Hatto o‘lim ham insonni o‘rganishdan to‘xtatib qo‘ya olmaydi”, — deyishadi yoshi ulug‘lar.

Shu ma’noda biz ham abituriyentlarimizni doimo izlanishda, o‘rganishda va egallagan ilmini amalda qo‘llay olishlarida sobit turishlarini xohlardik.

Quyida “Registon” LC o‘tkazilgan imtihon natijalari bilan tanishishingiz mumkin. Natijangizga qarab bilim darajangizni baholang!

Natijalarni yuklab olish!

Mavzuga oid videoni tomosha qilish orqali yanada batafsilroq ma’lumotga ega bo‘lasiz.