Tarixning sirli ko‘chalariga qiziqmagan inson bo‘lmasa kerak. Zero hayotda yashash uchun bu fanning zarurligi isbot talab qilmaydigan qoida hisoblanadi. Barcha fanlar kabi tarixni o‘zlashtirish hamda yaxshi natijalarga erishish oson ish emas. Buning uchun kurashish, izlanish va harakat qilish kerak. Chunki tarixda ma’lumotlar shu qadar ko‘pki, bu omil mazkur fanni tizimlashtirib o‘rganishni taqozo...