Esse – yozuvchining fikrini mustaqil, hech qanday reja, qoliplarsiz,  ma’lum mavzu bo’yicha bildirishidir. Inshodan farqi shundaki, esseda  shaxsiy fikr-mulohazalar beriladi hamda reja tuzilmaydi. Esse yozuvchiga keng erkinliklar beradi. Tasvirlanayotgan voqea-hodisalarga o’z munosabatini, his-hayajonini hamda shaxsiy qarashlarini singdiradi. Biror bir  konkret voqelikka nisbatan  ijobiy yoki salb...

XXI asrning mashhur janrlaridan biri bo'lgan essening  o'ziga xos jihatlari quyidagilar: Hajmi kichik bo’ladi.   500-1000 so’zgacha.  Masalan:  Hardvard biznes maktabida ikki varaq esse yetarli bo’ladi. Yevropa universitetlarida besh va yetti varaqqacha bo’lishi talab etiladi; Aniq mavzuda  tizimli erkin  fikrlar beriladi.  Essening mavzusi aniq bo’lishi shart. U  majhul yo umumiy fikrlard...